Advies en uitvoering van verskansingstrategiee vir Graan Produsente en Handelaars:

Ons help Boere en Kopers van graan met effektiewe en innoverende verskansingstrategiee op SAFEX.

Ons kundigheid spruit uit ons handelservaring by Handelsbanke en deur vir ons eie rekeninge te verhandel.

Ons sal u blootstelling ondersoek, ooreenkom op 'n verskansingstrategie en likiditeit aan u verskaf.

 

'n Paar gewilde strategiee: 

  • Minimum pryskontrakte
  • Minimum/maksimum pryskontrakte
  • Benutting van sprei (spread) geleenthede om die tydsberekening van u lewering te optimeer.


<< Terug
If you would like us to contact you, please provide us with your detail
Naam:
E-pos:
Telefoon:
Privaatheid word verseker : Die inligting wat u verskaf, is veilig en u Besonderhede sal nooit aan 'n derde party verskaf word nie.
 

Great news!

We  now offer Single Stock Futures Online.

Gear your favourite stock picks!